English

Yönetim Seminerleri

[MA32] Küresel Liderlik

Ön kayıt ve bilgi formu için tıklayınız

Sorularınız için: 0216 355 34 01

“KÜRESEL LIDERLIK, SOSYAL YENILIK, ve GLOBAL VIZYON”
 
21. yüzyıla hazırlanmak isteyen yöneticiler için Liderlik Egitimi:
Disiplinler ötesi beyin fırtınası ve ufuk turu toplantısı
 
-Türkiye’de ilk defa-
 
Eğitimci: Dr. Fahri Karakaş, McGill Üniversitesi 
Toplam süre: 12 saat (2 gün)
 
NOT: Katılımcılara Dr. Fahri Karakaş’ın Hayat Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Sıfır Merkezli Liderlik” kitabı imzalanarak hediye edilecektir.
 
HEDEF KİTLE: Bilgiye, yeniliğe, öğrenmeye, gelişime, değişime açık yöneticiler ve profesyoneller
 

Eğitimin Farkları:
 
 • 200 sayfalık güncel bilgi, makale ve doküman
 • Dünyada ses getiren 100’e yakın kitabın özeti ve sentezi
 • Yoğun beyin fırtınası ve ARGE
 • Küresel ufuk turu
 • Binlerce sayfalık pdf kitap ve makale paylaşımı
 • Liderler için sıradışı düşünme ve inovasyon
 • Farklı liderlik tarzları
 • 21. yüzyılda Liderin El Kitabı
 • 21. yüzyıl sözlüğü
 • Yepyeni, küresel, vizyoner içerik
 • Pratik liderlik araçları ve uygulamalar
 • Örneklerle interaktif etkileşim
 • İlham verme ve yeni projeler başlatma
 • Liderin bireysel değişimi, vizyonu, ve ufuk gelişimi
 • Onlarca fikir ve yeni proje
 • Kurumsal stratejik atılım ve pozitif değişim
 • 21. yüzyılın kavramları ve yeni modelleri
 • 21. yüzyılın lider yetkinlikleri
 • Liderlik gelişiminde disiplinler arası yaklaşım
 • California Dünya TED Toplantıları
 • Küresel konferanslardan kesitler
 
İçerik:
 
 • Küresel dünyada neler konuşuluyor?
 • 21. yüzyılın önemli kavramları
 • 21. yüzyılı ve değişimi okumak
 • Küresel rekabet ve Kurumumuzu 21. yüzyıla hazırlamak
 • 21. yüzyılın kritik başarı faktörleri
 • Dünyadan başarı modelleri ve başarı öyküleri
 • Harvard, MIT, McGill, Michigan Üniversitelerinin gündemi
 • Sosyal bilimlerde yeni paradigmalar şirketimizi nasıl etkiler?
 • 21. yüzyılın yöneticisinin yeni yetenekleri, bilgisi, becerileri ve vizyonu
 
Konulardan Örnekler:
 
 • Sıfır Merkezli Liderlik: Farklı liderlik tarzları
 • 21. yüzyılın yeni yönetim ve liderlik anlayışı
 • Yönetici 2.0 ve İşletme 2.0
 • Küresel yetenek yönetimi
 • İnovasyonda, Araştırma ve geliştirmede yeni trendler
 • Küresel marka olabilmek
 • Kurumsal Değişimde yeni yaklaşımlar
 • Entellektüel sermaye yönetimi ve insana yatırım
 • Yeni Dünya, Yeni Ekonomi, Yeni Küreselleşme ve KOBİ’ler
 • Biyo-nano devrimi
 • Web 2.0, Dünya 2.0, ve network çağı
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği
 • Stratejik bilgi yönetimi
 • Kuantum Reformu ve yönetim
 • Küresel sosyal problemler ve yeni çözüm arayışları
 • 21. yüzyıl değerleri
 • Kültürlerarası yetkinlik ve kozmopolit esneklik
 • Sistemci ve holistik düşünme
 • Yeni organizasyon modelleri
 • Küresel beyin Internet, açık yenilik
 • Özverili Liderlik
 • Farklı kişilikler ve iletişim
 • Sosyal yenilik ve paydaş yönetimi
 • Öğrenen organizasyonlar
 • Hiper-yetenekler ve 21. yüzyılın liderleri
 • 360 derece kurumsal danışmanlık ve SWOT Analizi
 • Kurum içi eğitim, öğrenme, gelişim
 • Ahilik ve Anadolu kültüründe “bizce” liderlik
 
MODÜL 1: UFUK TURU
“LİDERİN 21. YÜZYIL VİZYONU (YENİ PARADİGMALAR VE DEGİŞİM)”

§        Bilimlerde Yeni Paradigmalar: Beşinci Disiplin, Yeni bilimler, sistem bilimleri, komplekslik bilimleri, Kaos Teorisi, Quantum Fiziği
§        Dünyada Yeni Paradigmalar: Yeni dünya düzeni ve strateji, 11 Eylül sonrası, medeniyetler çatışması veya diyaloğu, yeni açılan pazarlar, Uzakdoğu ve yükselen Çin, AB ve geleceği, yeni dünya düzeni ve Türkiye, kriz yönetimi, küreselleşme, sosyal kapitalizm, uluslararası örgütler, küresel düşünme, küresel strateji geliştirme, küresel vizyon
§        Organizasyonlarda Yeni Paradigmalar:  öğrenen organizasyonlar, kollektif zeka, değişen iş yaşamı ve iş yapıları, yenilik ve teknoloji yönetimi, esnek organizasyonlar, alternatif iş modelleri, örgüt geliştirme (organizational development), kurumsal sosyal sorumluluk, insan merkezli organizasyonlar
§        Liderlikte Yeni Paradigmalar:  Liderlik sanatı, liderlik ve sanat, etik ve liderlik, derin düşünme, ruhsallık ve liderlik, yol gösterme ve koçluk, sosyal yenilik ve sosyal liderlik, Küresel liderlik, kültürler arası liderlik, dönüşümcü liderlik, 21. yüzyılın liderleri, yeni liderlerin becerileri, liderin vizyonu, liderin çantası (toolkit)
§        Psikolojide Yeni Paradigmalar:  Psikolojide yeni yaklaşımlar, Doğu’da ve Batı'da insan yaklaşımları, insana bütüncül yaklaşımlar, pozitif psikoloji, fiziksel, duygusal, zihinsel potansiyel
§        Kariyerde Yeni Paradigmalar: kariyer yonetimi, Kendini tanıma ve keşfetme, yasam boyu ogrenme ve kariyer yonetimi, Bireysel Koçluklar, Kendini geliştirme ve sürekli öğrenme
 
MODÜL 2: FİKİR YAĞMURU
“DÜNYA 2.0 ve LİDER 2.0”
 
§        LİDER 2.0: 21. yüzyılın lideri ve yetkinlikleri
§        İşletme 2.0: Vikinomi, kitlesel işbirliği
§        Pazarlama 2.0: Marka 2.0, Müşteri 2.0
§        İK 2.0: Küresel yetenek yönetimi
§        Üretim 2.0: Küresel fabrika, paylaşımcı üretim
§        ARGE 2.0: Açık inovasyon, kollektif zeka, küresel beyin
§        Üniversite 2.0: 21. yüzyılın üniversitesi ve Bilim 2.0
§        Eğitim 2.0: Öğrenme 2.0 ve Okul 2.0
§        Kent 2.0: Sosyal yenilik, kreatif şehirler
 
MODÜL 3: DÜŞÜNCE BULUTU
“SIFIR MERKEZLİ LİDERLİK”
 
§        Liderin dokuz şapkası
§        Sıfır Merkez insan tanıma sistemi eğitim ve uygulamaları
§        Takım çalışması ve farklı takım rolleri
§        Liderlik modelleri
§        İş yaşamına ve organizasyona sistemci bakış
 
MODÜL 4: BEYİN FIRTINASI
“İŞ YAŞAMINDA LİDERLER İÇİN KREATİF YETENEKLER VE ARAÇLAR”
 
§        Yaratıcı düşünme ve yazma
§        Entegre düşünme ve beyin fırtınası
§        Yeni fikir ve proje üretimi
§        Kişisel vizyon, umut ve gelişim
§        Kurumsal vizyon ve pozitif danışmanlık
§        Kreatif danışmanlık araçları
§        Proje geliştirme ve ARGE
 
 
 
 
Eğitimci Hakkında: 
 
Fahri Karakaş 1996 ÖYS sınavında Türkiye altıncısı olarak Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni burslu olarak kazandı ve İşletme Bölümü’nü 2000’de bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Koç Üniversitesi’nde ve Boğaziçi Üniversitesi’nde birer yıl araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan Andersen danışmanlık şirketinde çalıştı. Ayrıca, Gelişim Platformu’nda “Yöneticinin Vizyonu” adlı yönetici yetiştirme programını tasarladı ve yürüttü. Karakaş, 2002–2004 yılları arasında İNKA Eğitim ve Danışmanlık şirketinde insan kaynakları uzmanı olarak Araştırma-Geliştirme çalışmaları yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde pozitif ve yenilikçi yöntemler kullanarak uygulamalı Liderlik ve Yönetim Becerileri dersi verdi. Fahri Karakaş, 2003-2009 yılları arasında Montreal’de yaşadı ve Kanada’da McGill Üniversitesi’nde Yönetim ve Örgütsel Davranış alanında doktorasını tamamlayarak öğretim görevisi olarak çalıştı.
 
Dr. Karakaş, bu yıl İngiltere’de The Open University’de araştırmacı ve hoca olarak çalışmaya başlayacak. Bu üniversitede yeni açılan Uluslararası Yönetim Pratiği, Eğitimi ve Öğrenimi Merkezi (The IMPEL Centre: International Management Practice, Education, and Learning Centre) bünyesinde araştırmalar yapacak ve bu merkezin araştırmalarını koordine edecek. Dr. Karakaş, bu araştırma merkezinde yönetim eğitimi, liderlik geliştirme, küresel liderlik, dijital öğrenme, yenilikçilik, sosyal sorumluluk, inovasyon, sürekli öğrenme ve kültürler arası iletişim gibi konularda dünyada ses getirebilecek araştırmalar yapacak. Dr. Karakaş’ın hedefi IMPEL’i kurarak iki yılda dünya çapında kendi alanda önemli bir merkez haline getirebilmek. 
 
Dr. Karakaş; Academy of Management, Academy of International Business, Administrative Sciences Association of Canada, Organizational Behaviour Teaching Society aktif üyesidir. Michigan Üniversitesi’nde Pozitif Organizasyon Araştırmacıları arasında yer alan Karakaş, McGill Üniversitesi Yönetim Fakültesi’nde yaklaşık 120 ülkeden gelen öğrencilere Liderlik dersleri vermiştir. Kanada’nın Geleceğin İletişim Liderleri ödülünü ve McGill Üniversitesi Mükemmel Eğitimci ödülünü alan Dr. Karakaş, Boğaziçi Üniversitesi Yaz Okulu’nda da Liderlik dersleri açmaktadır.  Karakaş’ın uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan 25’ten fazla yayını ve Sıfır Merkez Liderlik isimli bulunmaktadır.
 
Dr. Karakaş’ın araştırma ve yayın yaptığı konulardan bazıları: 
 
§        Türk kültüründe Liderlik, Yönetim, İletişim ve Takım Çalışması
§        Değerler merkezli yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk
§        Özverili Liderlik: İş yaşamında etik, ruhsallık ve pozitif değerler
§        Sosyal Yenilik, Kaos Teorisi ve Kompleks Bilimler
§        Türkiye’de Okul Yönetimi ve Eğitim Liderliği
§        21. Yüzyılda Organizasyonlarda Yeni Paradigmalar
§        Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi ve Sosyal Girişimcilik
§        Pozitif Organizasyon Araştırmaları
§        Yönetici Yetiştirme Yöntemleri ve Liderlik Gelişim Programları
§        Takdir Edici ARGE, Örgütsel Gelişim ve Pozitif Sosyal Değişim
2022 yılı seminer takviminde yeraldığı tarihler
Bu seminer 2022 yılı seminer takvimi içerisinde yer almamaktadır. Buna rağmen semineri kurumsal olarak talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Seminer Talep Formunu" doldurunuz.

Bilgi ve kayıt formu

Bu seminer hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İsim

Şehir

Şirket

E-posta

Telefon

Katılımcı sayısı

Seminere katılım şartları hakkında bilgi almak için katılımcılar için sıkça sorulan sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Veya şu belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

seminer katılım formu

Seminer Programları

Aylık seminer takvimi

Ocak 2022 seminer takvimi

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.