English

Kalite Yönetim Sistem Danışmanlığı

TS EN ISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)

Bu sistemin amacı; kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir biçimde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesidir. Böylelikle, mevcut mevzuat, tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışma ortamı oluşması sağlanacak ve çalışanlara yönelik iyileştirmeler yapılarak çalışan tatmini arttırılacaktır.

TS EN ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' nin kuruluşunuzda sağlayacağı faydalardan bazıları;

 • Kuruluşlarda İSG mevzuatına uygun şartların sağlanması,
 • Resmi ihalelerde ön şart yeterliliğin sağlanması,
 • Çalışanlarda iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin yerleşmesi,
 • Çalışma sırasında oluşabilecek risklerin tespiti ve risk analizleri yapılarak kaza ve olayların oluşumunun engellenmesi veya azaltılması,
 • İş kazaları sonunda oluşabilecek ölüm ve yaralanma kayıplarının yok edilmesi veya azaltılması,
 • İSG hedeflerine bağlı olarak işgücü, malzeme, zaman kayıplarının azaltılması,
 • İş kazaları sonunda oluşabilecek tazminatların azaltılması,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği şartlarına uygun fabrika, işyeri tasarımı,
 • Ulusal kaynakların (enerji, malzeme, su, elektrik, vb.) optimum kullanılmasıdır.

TS EN ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında kuruluşunuzda uygulanacak faaliyetler;

 • İSG yasal mevzuatı hakkında bilgilendirme,
 • Organizasyonun düzenlenerek İSG Sorumlusu' nun belirlenmesi,
 • Olası tehlikeler, riskler ve risk analizi hakkında bilgilendirme,
 • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevcut durumunun tespiti,
 • Faaliyetlerle ilgili risk analizinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politikanın ve hedeflerin belirlenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili prosedür ve talimatların oluşturularak (varsa) mevcut dokümanların İSG Sistemiyle uyumlaştırılması,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlar, yönetmelikler, kontrol belgeleri ve ölçme - izleme yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Kuruluş El Kitabı' nın İSG sistemiyle uyumlaştırılması,
 • İSG Planı ve Acil Hal Planı' nın hazırlanması,
 • İSG sisteminin uygulanması ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili iç tetkiklerin ve takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' nin performans raporunun hazırlanması,
 • Yönetimin gözden geçirmesi toplanmasının yapılması,
 • Kuruluş yönetimi ile beraber belirlenen TÜRKAK' tan onaylı akredite belgelendirme kuruluşuna müracaat edilecektir.
 • Denetleme; akredite belgelendirme kuruluşu yetkililerince yapılacak denetim ile kuruluşun belge alması gerçekleşecektir.

  Sayfa başına dön

İletişim

Danışmanlık Hizmetleri

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.