English

Yönetim Danışmanlığı

HERMES, kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla şirketlere gereksinim duydukları tarafsız, profesyonel yaklaşım, öneri ve uygulama desteğini sunmaktadır. HERMES olarak, değişen Pazar ve dünya şartlarına uygun olarak şirketlerin performansının arttırılması, sorunlarına çözüm ve stratejik kararlarının alınması aşamasında aktif ve profesyonel ekibimiz ile birlikte en son metod ve teknikleri kullanarak büyüme ve kurumsallaşma süreclerinde müşterilerimize hedefleri doğrultusunda yönetim ve eğitim danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

HERMES olarak Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz ile başlangıçta saptamış olduğumuz amaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti verdiğimiz kuruluşun yetkilileri ile sürekli iş birliği içinde çalışarak çözümler üretmeyi, yeni sistemler oluşturmayı ve bunların uygulanabilir olmasını deneyimli uzman kadromuzun desteği ile sağlamaktayız. Son dönemde Global pazarlarda en başarılı şirketler, ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen ve gerektiği zaman gerekli önlemleri alabilen şirketlerdir. HERMES Ekibi, geçmiş projelerden elde edinilen deneyimlerini yeni projelere taşıyarak müşterilerine özgü çözümler üretmektedir.Ayrıca ürettiğimiz çözümlerin müşterilerimiz tarafından benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için projelerimizde müşterimizi ekibimizin dışına çıkararak değil, ekibimizin içine dahil ederek takım ruhu ilkesine göre hareket etmekteyiz. Böylece müşteriye göre çözüm değil, soruna göre çözüm üretiyoruz.

HERMES Hızla gelişmekte olan Pazar ve büyük rekabet ortamında global, ulusal ve yerel firmalara ihtiyaca yönelik olarak üst düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.Sonuç odaklı olan çalışmalarımızda kurumların özel ihtiyaçlarına göre belirlenen eğitim ihtiyaç analizi ile birlikte firmalara gerekli görülen yeni eğitim programları oluşturulmakta ve belirlenmiş olan eğitimler şirket personelinin eğitim ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılandırılmaktadır. Her gün her biri sektörlerinin öncüsü firmalardan gelen sorunlara çözüm üretmekte olan Ata Eğitim ve Yönetim Danışmanlık eğitimleriyle de, bu birikimi "paylaşmayı" hedeflemektedir. "Yaşanmış örneklerden hareketle konuların özetlenmesi, görüş ve önerilerimizin açıkça ortaya konulması temel metodumuzu oluşturmaktadır. Toplantılardan önce veya toplantılar sırasında tarafımıza iletilen konuyla ilgili tüm "sorular" ve bu sorulara verilen cevapların da bu çalışmaların verimini artırdığını düşünüyoruz.

Özellikle "sektörel" veya "spesifik" konularda yürüttüğümüz alt grup çalışmalarında "interaktif" katılımı sağlıyoruz. Özetle, bu çalışmalarımız sırasında "teori" ile yargı kararları ve idari uygulamaları da dikkate alarak "pratiği" birleştiriyoruz.

  Sayfa başına dön

Yönetim danışmanlığı bölümümüzde verdiğimiz hizmetler

Global pazarlarda en başarılı şirketler, ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen ve gerektiği zaman gerekli önlemleri alabilen şirketlerdir. HERMES Ekibi, geçmiş projelerden elde edinilen deneyimlerini yeni projelere taşıyarak müşterilerine özgü çözümler üretmektedir. Projelerimizde müşterimizi ekibimizin dışına çıkararak değil, ekibimizin içine dahil ederek takım ruhu ilkesine göre hareket etmekteyiz. Böylece müşteriye göre çözüm değil, soruna göre çözüm üretiyoruz.

Ayrıca son döneme baktığımız zaman; özel sektörümüz büyük ölçüde aile işletmelerinden oluşmaktadır. Aile işletmelerindeki süreklilik ise temel endüstriyel problemimizdir. Bütçe planlamanının standardizasyonu, toplam kalite anlayışının tesisi, bilgi akışının düzenlenmesi, yetki ve sorumlulukların temel kaynağı olan organizasyon yapısının oluşturulması ve profesyonel yönetime yetki devri/güven temel sıkıntılardır.

Kurumumuz bir ön analiz neticesinde, işletmelerdeki sıkıntıya bağlı olarak anahtar teslimi hizmet vermenin yanı sıra sadece belirli yönetimsel süreçlerin iyileştirilmesi hususunda da hizmet vermektedir.

  Sayfa başına dön

Yeniden yapılanma danışmanlığı

  Kurumsal Strateji Belirleme
  Kurumsal Durum Değerlendirmesi
  Yönetsel Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
  Karar Süreçlerinin ve İş Süreçlerinin Analizi
  Organizasyonel Yapının Yeniden Kurulması
  Yönetsel Sistemlerin Yeniden Kurulması
  İş Süreçlerinin Yeniden Kurulması
  Yönetmelik, Prosedür ve İş Akışlarının Oluşturulması
  Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi
  Değişim Yönetimi
  Projelerin Hayata Geçirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti

  Sayfa başına dön

İletişim

Danışmanlık Hizmetleri

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.